Whitecap Clamp-On Flag Pole - 1/2" Diameter Stainless Steel Clamp &amp

Whitecap Clamp-On Flag Pole - 1/2" Diameter Stainless Steel Clamp & Pole

  • Sale
  • Regular price $61.85


Clamp-On Flag Pole - 1/2" Diameter Stainless Steel Clamp & Pole

Features:

  • Clamp-On Flagstaff
  • Pole made of 304 S.S.
  • Clamp made of 316 S.S.
  • Diameter - 1/2,
  • Length - 17",
  • Clamp Tube Size-7/8"